بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

گچ زیرکار امیر کازرون
موجودیموجودی : ۱۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۳۱,۰۰۰ تومان
گچ زیرکار حبیب کازرون
موجودیموجودی : ۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
بلوک سنگین دیواری صنعت مهر
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۲,۰۰۰ تومان
آجر سفال ۱۵ کوره میر حسینی-عمده
موجودیموجودی : ۱۰۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۹۰۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

سیمان پاکتی فارس نو _ عمده
موجودیموجودی : ۴۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
سیمان پاکتی فارس _ 50 پاکتی
موجودیموجودی : ۱ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
ماسه شکسته 06 دوکوهک ( سد سازه ) _ عمده
موجودیموجودی : ۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
ناموجود
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۹۹,۴۷۶ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۲۲,۳۰۰ تومان

تخفیف ویژه

محصولات دارای تخفیف

دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

سیمان پاکتی فارس _ عمده
موجودیموجودی : ۲۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۷۳,۰۰۰ تومان
سیمان سفید پاکتی 40 کیلوگرمی لارستان
موجودیموجودی : ۸۵ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۱۲۰,۰۰۰ تومان
ماسه شسته دوکوهک- عمده
موجودیموجودی : ۱,۴۹۹,۷۰۴ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۶۵,۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس نو - عمده
موجودیموجودی : ۳۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۶۹,۰۰۰ تومان

فروشگاه های برتر