بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

آجر سفال 10 کوره اصفهان درجه یک- عمده
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۸۰۰ تومان
آجر سفال 15 کوره اصفهان درجه یک-عمده
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۴۰۰ تومان
آجر سفال 10 کوره اصفهان درجه دو- عمده
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۶۵۰ تومان
آجر سفال 15 کوره اصفهان درجه دو-عمده
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۲۵۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

سیمان پاکتی فارس نو _ عمده
موجودیموجودی : ۴۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
سیمان پاکتی فارس _ 50 پاکتی
موجودیموجودی : ۱ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
ماسه شکسته 06 دوکوهک ( سد سازه ) _ عمده
موجودیموجودی : ۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۰۵,۰۰۰ تومان
ایزوگام مشهد
موجودیموجودی : ۸,۱۸۰ مترمربع
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر مترمربع
۵۳,۰۰۰ تومان

تخفیف ویژه

محصولات دارای تخفیف

دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

بلوک سنگین دیواری
موجودیموجودی : ۲۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶,۱۰۰ تومان
بتن
موجودیموجودی : ۲۰,۰۰۰ مترمکعب
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر مترمکعب
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماسه شکسته ۰۶ دوکوهک _ عمده
موجودیموجودی : ۰ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
ناموجود
حمل خرده با نیسان
موجودیموجودی : ۸,۵۸۵ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۳۵۰,۰۰۰ تومان

فروشگاه های برتر