تخفیف ویژه
بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

پولیش برقی زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۸۸۳,۶۵۰ تومان
دريل بتون کن چهار شيار زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۳,۹۰۰,۱۵۰ تومان
ميني فرز دسته بلند زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۰۲۷,۶۵۰ تومان
پروفيل بر زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۵,۲۹۱,۱۵۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

ریل مگنتیک روکار
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۹۶۰,۰۰۰ تومان
گچ زیرکار صدف کازرون
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۲۱,۵۰۰ تومان
یوبوت 40
موجودیموجودی : ۹,۸۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۹۸,۰۰۰ تومان
وافل یک طرفه
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۲%
قیمت هر مترمربع
۴۴۸,۰۰۰ تومان

تخفیف ویژه

چراغ سیلندری مشکی مات روکار R613
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۲۰%
قیمت هر عدد
۴۱۰,۰۰۰
۳۲۸,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۴:۲۲:۵۱
دقیقهساعتروز

محصولات دارای تخفیف

بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۴۷۲ مترمکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۱%
قیمت هر مترمکعب
۷۳۵,۰۰۰
۷۲۷,۶۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۳:۲۱:۱۹
دقیقهساعتروز
بلوک دیواری هبلکس 20×25×60
موجودیموجودی : ۵۰۰ مترمکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۱%
قیمت هر مترمکعب
۷۳۵,۰۰۰
۷۲۷,۶۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۳:۲۱:۲۲
دقیقهساعتروز
عایق نانو سفید Forte_W
موجودیموجودی : ۹۹۷ بسته
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۶%
قیمت هر بسته
۷۸۰,۰۰۰
۷۳۳,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۳:۱۸:۲۷
دقیقهساعتروز
دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

ابر روان کننده SP400 بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
موجودیموجودی : ۱,۰۳۵ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲۲۰ کیلوگرم ۶۷,۱۳۰ تومان ۲%
از ۲۲۱ تا ۲,۲۰۰ کیلوگرم ۶۵,۷۶۰ تومان ۴%
قیمت هر کیلوگرم
۶۸,۵۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس
موجودیموجودی : ۱۲۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۵۸,۵۰۰ تومان
آجر سفال 10 یزد
موجودیموجودی : ۲,۵۹۹ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۴۰۰ تومان
سیمان پاکتی آباده
موجودیموجودی : ۱۹۴ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۵۱,۰۰۰ تومان

فروشگاه های برتر