بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

ایزوگام مشهد
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر مترمربع
۵۳,۰۰۰ تومان
نبشی 3
موجودیموجودی : ۸۹۵ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر کیلوگرم
۱۸,۶۰۰ تومان
دریل شارژی لیتیومی 2212 زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۴۲,۷۵۰ تومان
دریل شارژی لیتیومی 2214 زیمبرگ
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۹۸۷,۲۵۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

ماسه شکسته 06 دوکوهک ( سد سازه ) _ عمده
موجودیموجودی : ۸۳ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۱۶۷,۰۰۰ تومان
ایزوگام مشهد
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر مترمربع
۵۳,۰۰۰ تومان
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۴۶۱ متر مکعب
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۱%
قیمت هر متر مکعب
۷۲۷,۶۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۳۲
دقیقهساعتروز
آجر سفال 15 یزد
موجودیموجودی : ۱,۰۰۹ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۸۰ تومان

تخفیف ویژه

شیر روشویی طرح جنوا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۷۶,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۱۶
دقیقهساعتروز

محصولات دارای تخفیف

شیر حمام طرح ویولن _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۷۰,۰۰۰
۲,۵۴۸,۴۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۸:۵۴
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح ریمو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۳:۱۶
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح فیگارو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۴۰,۰۰۰
۲,۵۲۰,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۳:۱۸
دقیقهساعتروز
دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

آجر سفال 15 یزد
موجودیموجودی : ۱,۰۰۹ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۸۰ تومان
سیمان سفید پاکتی 40 کیلوگرمی لارستان
موجودیموجودی : ۳۵ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس
موجودیموجودی : ۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
آجر سفال 10 یزد
موجودیموجودی : ۵,۹۵۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۴۸۰ تومان

فروشگاه های برتر