بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

اسپیسر سیمانی 7/5 سانتی متری
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱,۸۰۰ تومان
اسپیسر سیمانی 5 سانتی متری
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱,۰۰۰ تومان
سیمان سپاهان اصفهان-عمده
موجودیموجودی : ۵۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۵۵,۹۰۰ تومان
ریپ مخصوص فوم
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۱۵,۰۰۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

سیمان پاکتی فارس نو _ عمده
موجودیموجودی : ۴۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
سیمان پاکتی فارس _ 50 پاکتی
موجودیموجودی : ۱ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
ناموجود
ماسه شکسته 06 دوکوهک ( سد سازه ) _ عمده
موجودیموجودی : ۹۸۵ تن
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
ناموجود
بلوک دیواری هبلکس 15×25×60
موجودیموجودی : ۹۹,۴۷۶ عددی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عددی
۲۲,۳۰۰ تومان

تخفیف ویژه

محصولات دارای تخفیف

دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

سیمان پاکتی فارس _ 50 پاکتی
موجودیموجودی : ۹۰ پاکت
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۷۵,۰۰۰ تومان
سیمان پاکتی فارس نو - عمده
موجودیموجودی : ۸۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۶۲,۵۰۰ تومان
بلوک سنگین دیواری
موجودیموجودی : ۹۵,۷۵۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۶,۸۵۰ تومان
سیمان پاکتی فارس _ عمده
موجودیموجودی : ۸۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۶۲,۲۰۰ تومان

فروشگاه های برتر