باکس شیر توکار B شودر
موجودیموجودی : ۱۸ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۵۰۵,۰۰۰
۱,۴۵۹,۸۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۳۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
باکس شیر توکار A شودر
موجودیموجودی : ۱۷ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۷۹۶,۰۰۰
۱,۷۴۲,۱۲۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۲۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
پانل دوش طرح بارانیا شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۵,۴۱۲,۰۰۰
۵,۲۴۹,۶۴۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۵۸
دقیقهساعتروز
مقایسه
پانل دوش طرح گاما شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۱۰۵,۶۰۰
۱,۰۷۲,۴۳۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۵۶
دقیقهساعتروز
مقایسه
پانل دوش طرح آلما شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۲,۹۴۰,۷۰۰
۲,۸۵۲,۴۷۹ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۴۵
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح بیزانس شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۳,۱۸۳,۰۰۰
۳,۰۸۷,۵۱۰ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۳۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح آلستر فلزی شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۳,۵۰۰,۸۰۰
۳,۳۹۵,۷۷۶ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۲۴
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر توالت توکار طرح زیگموند شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۲,۳۶۶,۳۰۰
۲,۲۹۵,۳۱۱ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر حمام توکار طرح زیگموند شودر
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۸,۸۰۸,۷۰۰
۸,۵۴۴,۴۳۹ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۰
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر حمام طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۲۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۷۴۵,۷۰۰
۱,۶۹۳,۳۲۹ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۴۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر توالت طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۱۶ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۳۸۱,۷۰۰
۱,۳۴۰,۲۴۹ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۳۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۴۶۷,۱۰۰
۱,۴۲۳,۰۸۷ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۲:۲۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
ست 4 تکه شیرآلات اپال شودر
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر ست
۵,۳۹۳,۶۰۰
۵,۲۳۱,۷۹۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۳۰
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح اپال شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۳۷۰,۳۰۰
۱,۳۲۹,۱۹۱ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۲۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۶۰۳,۶۰۰
۱,۵۵۵,۴۹۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح اپال شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۲۹۱,۳۰۰
۱,۲۵۲,۵۶۱ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
ست 4 تکه شیرآلات پاریس شودر
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر ست
۵,۱۵۲,۱۰۰
۴,۹۹۷,۵۳۷ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۲۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح پاریس شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۳۳۳,۴۰۰
۱,۲۹۳,۳۹۸ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۵۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر حمام طرح پاریس شودر
موجودیموجودی : ۲۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۴۰۲,۰۰۰
۱,۳۵۹,۹۴۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۴۶
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر توالت طرح پاریس شودر
موجودیموجودی : ۱۵ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۱۸۵,۷۰۰
۱,۱۵۰,۱۲۹ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۴۰
دقیقهساعتروز
مقایسه

شیرآلات

شیرآلات

شیرآلات یکی از مهم‌ترین اجزای هر خانه است که در آشپزخانه، حمام و دستشویی استفاده می‌شود. در گذشته توجه اصلی افراد به کاربرد شیرآلات بود، اما امروزه در خرید شیرآلات دیگر فقط به کاربرد آن توجه نمی‌شود بلکه ظاهر آن هم بعنوان یکی از پارامتر‌های مهم در انتخاب شیرآلات است، به دلیل این‌که شیرآلات در دکوراسیون بسیار تاثیر گذار است.

شیرآلات ساختمانی  یا همان شیرآلات بهداشتی را می‌توان به چهاردسته کلی شیر روشویی، توالت، شیر حمام و ظرفشویی تقسیم کرد. شیرآلات در مدل‌های شیرآلات اهرمی، شیرآلات چشمی، لمسی و شیرآلات دیواری یا همان توکار به بازار عرضه می‌شوند.

خرید شیرآلات

با پیشرفت فناوری و تکنولوژی در بخش تولید شیرآلات،  خوشبختانه خریداران را قادر به انتخاب شیرآلات در رنگ‌های مختلف کرده است. همچنین با پیدایش آبکار‌ی‌های جدید، امکان عرضه شیرآلات سفید و مشکی، شیرآلات زیتونی آنیتک و شیرآلات استیل در بازار پدید آمد. نکته حائز اهمیت در هنگام خرید شیرآلات توجه به برند شیرآلات، گارانتی و استاندار بودن آن کنید.

عوامل مختلفی در قیمت شیرآلات تاثیر دارد، وزن و طرح شیرآلات از جمله مهم‌ترین عوامل در قیمت شیرآلات است. خوشبختانه قیمت شیرآلات طیف گسترده ای دارد و هر کس می‌تواند با توجه به بودجه‌ای که دارد، اقدام به خرید شیرآلات مورد نظر خود کند.

خیلی از افراد فکر می‌کنند که شیرآلات سبک، شیرآلات بی‌کیفیتی هستند در حالی که این باور غلط است. وزن شیرآلات نشان دهنده مواد اولیه به کار رفته در  تولید شیر است و یکی از پارامتر‌های مهم در قیمت شیرآلات اما صرفا سنگین  یا سبک بودن شیر نشان دهنده کیفیت شیرآلات نیست.

عوامل موثر در قیمت شیرآلات

تعدادی از مهم‌ترین فاکتور‌های در قیمت شیرآلات:

·       قیمت مواد اولیه شیرآلات استاندارد: نوسانات قیمت مواد اولیه شیرآلات می‌تواند تاثیر مهمی روی قیمت مواد اولیه شیرآلات داشته باشد.  شمش برنج یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه سازنده شیرآلات است که قیمت آن متناسب با بازار جهانی است.

·       پیچدگی‌های طراحی و تولید شیرآلات

·       وزن شیرآلات

·       گارانتی و برند شیرآلات

فروش شیرآلات در سیوان لند

سیوان لند پلتفرم و مارکت پلیس فروش آنلاین در صنعت ساختمان، تولید کنندگان، نمایندگی‌ها و فروشنده های معتبر شیرآلات می‌توانند با استفاه از پلتفرم سیوان لند اقدام به فروش شیرآلات  کنند.

سوالات متداول

عوامل موثر بر قیمت شیرحمام چیست؟

قیمت شیرآلات به مواردی چون جنس، طرح، وزن شیرآلات، پیچدگی فرایند تولید، برند تولید کننده و گارانتی معتبر بستگی دارد .

نحوه خرید آنلاین شیرآلات در سیوان لند به چه صورت است؟

برای خرید آنلاین شیرآلات در سیوان لند، در مرحله اول باید محصول مورد نظر خود را انتخاب و به سبد خریدتان اضافه کنید سپس با پرداخت نهایی، محصولات برای شما در محل پروژه ارسال خواهد شد. در صورت برخورد به هر گونه مشکلی می‌توانید با پشتیبان‌های فروش شیرآلات  در سیوان لند تماس بگیرید.

  • محصول منتخب برای مقایسه