شیر روشویی طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۴۶۷,۱۰۰
۱,۴۲۳,۰۸۷ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۴۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح اپال شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۲۹۱,۳۰۰
۱,۲۵۲,۵۶۱ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۱:۱۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح پاریس شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۲۳۱,۰۰۰
۱,۱۹۴,۰۷۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۱:۵۲
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح شارپ شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۵۰۷,۷۰۰
۱,۴۶۲,۴۶۹ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۰:۱۲
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح مانا شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۱۸۴,۵۰۰
۱,۱۴۸,۹۶۵ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۲:۱۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح دنالی _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۴۱۰,۰۰۰
۱,۲۹۷,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۵۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح جسیکا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۶۰,۰۰۰
۱,۵۲۷,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۵۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح الیزه _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۶۰,۰۰۰
۱,۵۲۷,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۴۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح آلبرت _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۵۳۰,۰۰۰
۱,۴۰۷,۶۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۲۸
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح استور _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۸۹۰,۰۰۰
۸۱۸,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۱:۲۴
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح آسبرت _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۰۳۵,۰۰۰
۹۵۲,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۲:۲۰:۵۲
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح ریمو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۹۲۰,۰۰۰
۸۴۶,۴۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۴:۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح فیگارو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۲۱۰,۰۰۰
۲,۰۳۳,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۳:۵۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح کرملین _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۴۵,۰۰۰
۱,۱۴۵,۴۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۳:۲۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح کوانتوم _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۹۷۰,۰۰۰
۸۹۲,۴۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۳:۱۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح ونتو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۰۵,۰۰۰
۱,۱۰۸,۶۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۳:۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح ویولن _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۸۶۰,۰۰۰
۱,۷۱۱,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۲:۵۵
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح جنوا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۷۶,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۲۳:۲:۲۶
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر روشویی طرح پریمو _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
مقایسه
شیر روشویی طرح آلیس _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲,۰۲۹,۰۰۰ تومان
مقایسه

شیر روشویی

شیر روشویی

شیر روشویی یکی از شیرآلاتی است که هر روز با آن سروکار داریم و جز مهمترین شیرآلات است. به همین دلیل است که در زمان خرید شیر روشویی توصیه می‌شود بجز توجه به قیمت  شیر روشویی  به کیفیت آن دقت زیادی شود. خرید شیر روشویی بادوام، در بلند مدت به نفع خانواده‌ها است.

خرید انواع شیر روشویی

همانطور که گفتیم شیر روشویی انواع مختلفی دارد. در ادامه تعدادی از آن‌ها را بیان می‌کنیم:

شیر اهرمی روشویی: شیرآلات روشویی اهرمی نسل بعد از شیرآلات روشویی کلاسیک  است. در شیر روشویی اهرمی تعیین دما، فشار و برقراری و قطع جریان آب  به وسیله یک دسته اهرمی انجام می‌شود.

از جمله مزایای شیر روشویی عبارت است از: دوام بیشتر آن نسبت به شیرآلات کلاسیک، دامنه قیمت شیر اهرمی روشویی آن گسترده و مناسب تمام اقشار است، کار کردن با شیر روشویی اهرمی آسان تر است.

شیر روشویی متحرک: این شیر نسبت به شیرآلات معمول ارتفاع بیشتری دارد و کاربرد زیادی دارد.

شیر روشویی پایه بلند: ارتفاع شیرهای روشویی پایه بلند به نسبت سایر انواع شیر روشویی بالاتر است. از جمله مزایای این شیر عبارت است از: شیر پایه بلند روشویی مدرن‌تر است، این نوع شیر روشویی برای سینک های کابینتی جز بهترین گزینه‌ها است.

شیر روشویی توکار: شیرآلات توکار جز شیرآلات مدرن است که در برای کسانی که به طراحی‌های مینیمال علاقه دارند، می‌تواند گزینه خوبی باشد.

از جمله مزایای شیر روشویی توکار: تمیز کردن آن‌ها راحت‌تر از دیگر شیرآلات است، می توان آن‌ها را همراه با سینک‌های معمولی و کابینتی نصب کرد.

عوامل موثر در قیمت شیر روشویی

شیرهای روشویی اهرمی در انواع مختلف و برای سینک‌های متفاوتی تولید شده‌اند که قیمت هر کدام از آن‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. شما می‌توانید براساس سلیقه خود از میان انواع شیر روشویی‌های موجود و استاندارد یکی را انتخاب کنید.  قیمت شیر  تا حد زیادی بستگی به برند تولید کننده روشویی، وزن آن ، آبکاری و طرح شیر دارد. سیوان لند پلتفرم و مارکت پلیس فروش آنلاین در صنعت ساختمان، تولید کنندگان، نمایندگی‌ها و فروشنده های معتبر شیر روشویی می‌توانند با استفاه از پلتفرم سیوان لند اقدام به فروش شیر روشویی کنند.

سوالات متداول

عوامل موثر بر قیمت شیر روشویی چیست؟

قیمت شیر  تا حد زیادی بستگی به برند تولید کننده روشویی، وزن آن ، آبکاری و طرح شیر دارد.

نحوه خرید آنلاین شیر روشویی در سیوان لند به چه صورت است؟

برای خرید آنلاین شیر روشویی در سیوان لند، در مرحله اول باید محصول مورد نظر خود را انتخاب و به سبد خریدتان اضافه کنید سپس با پرداخت نهایی، محصولات برای شما در محل پروژه ارسال خواهد شد. پشتیبان‌های ما به صورت دلسوازنه تمامی مراحل پس از پرداخت را پیگیری و مدیریت می‌کنند تا محصول به موقع در محل پروژه شما حاضر شود. در صورت برخورد به هر گونه مشکلی می‌توانید با پشتیبان‌های فروش شیر روشویی در سیوان لند تماس بگیرید.

  • محصول منتخب برای مقایسه