شیر ظرفشویی طرح بیزانس شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۳,۱۸۳,۰۰۰
۳,۰۸۷,۵۱۰ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۳:۳۰
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح آلستر فلزی شودر
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۳,۵۰۰,۸۰۰
۳,۳۹۵,۷۷۶ تومان
تخفیف زمانی۱۵:۲۳:۲۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح اپال شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۳۷۰,۳۰۰
۱,۳۲۹,۱۹۱ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۴:۲۴
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح راموند شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۶۰۳,۶۰۰
۱,۵۵۵,۴۹۲ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۴
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح پاریس شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۳۳۳,۴۰۰
۱,۲۹۳,۳۹۸ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۳:۴۸
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح شارپ شودر
موجودیموجودی : ۱۴ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۶۷۲,۰۰۰
۱,۶۲۱,۸۴۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۲:۷
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح مانا شودر
موجودیموجودی : ۱۲ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۳%
قیمت هر عدد
۱,۲۵۷,۰۰۰
۱,۲۱۹,۲۹۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح آلبرت _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۷۶,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۶
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح الیزه _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۳,۰۱۰,۰۰۰
۲,۷۶۹,۲۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۱:۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح کوانتوم _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۵۸
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح ونتو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۲۵۰,۰۰۰
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۳۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح ویولن _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۳۰,۰۰۰
۲,۵۱۱,۶۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۳۰
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح آسو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۷۴۰,۰۰۰
۶۸۰,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۲۵
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح جنوا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۳,۵۹۰,۰۰۰
۳,۳۰۲,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۲۳
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح فیگارو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۴۰,۰۰۰
۲,۵۲۰,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۱۱
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح ریمو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۶:۰:۹
دقیقهساعتروز
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح اکتاو _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۱۸,۰۰۰ تومان
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح الیزه _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۳,۳۰۲,۰۰۰ تومان
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح آلیس _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۳,۰۷۷,۰۰۰ تومان
مقایسه
شیر ظرفشویی طرح پریمو _ RASSAN
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مقایسه

شیر ظرفشویی

شیر ظرفشویی

شیر ظرفشویی یا با نام دیگر شیر آشپزخانه از اصلی‌ترین تجهیزات هر خانه و آشپزخانه‌ای است. کیفیت در شیر ظرفشویی خیلی مهم است به دلیل این‌که هر روز با آن سروکار داریم. شیر‌های ظرفشویی در مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند وهر کدام ویژگی‌های منحصربه فردی دارد. برای خرید آنلاین شیر ظرفشویی می‌توانید به سایت سیوان لند مراجعه کنید.

به جز کیفیت و کاربرد آن، زیبایی ظاهری آن یکی از نکات مهم در خرید شیر ظرفشویی است به این دلیل که در آشپزخانه استفاده می‌شود و در دکوراسیون آن تاثیر زیادی دارد.

خرید انواع شیر ظرفشویی

با توجه به تنوع گسترده شیر‌های ظرفشویی می‌توانید یکی از انواع شیر‌های ظرفشویی را خریداری کنید.

شیر ظرفشویی شاوری

شیر ظرفشویی بیشترین دامنه حرکتی را دارد، آن یک شلنگ بلند دارد که در زمان مورد نیاز، توسط کاربر، از جایگاه شیر بیرون کشیده می‌شود و سپس دوباره در جای خود قرار می‌گیرد. این شیر برای نظافت سینک و شستشوی ظروف بزرگ بسیار کاربرد دارد.

شیر ظرفشویی فنری

شیر آشپزخانه فنری، معمولا بیشترین ارتفاع را در میان شیر‌های ظرفشویی دارد. دامنه حرکتی آن از شیر معمولی کمی بیشتر و از شیر شاوری کمتر است.

خرید شیر ظرفشویی

در هنگام خرید شیر ظرفشویی نکاتی است که باید به آن توجه کنید، در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

·       گارانتی شیر آشپزخانه

·       استاندارد بودن شیر آب ظرفشویی

·       انتخاب شیر ظررفشویی بر اساس کاربرد

·       تنوع رنگ شیر ظرفشویی آشپزخانه

·       ابعاد شیر آشپزخانه

سیوان لند با جمع آوری فروشنده‌های معتبر شیر ظرفشویی امکان خرید آنلاین شیر ظرفشویی را برای شما به وجود آورده است.

قیمت شیر ظرفشویی

شیر ظرفشویی در طیف گسترده‌ای از قیمت تولید و به بازار عرضه می‌شود، اما از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار روی قیمت شیر ظرفشویی عبارت است از  وزن آن، طرح و پیچیدگی ساخت آن، نوع و مکانیزم آن، برند آن.

فروش شیر ظرفشویی

سیوان لند پلتفرم و مارکت پلیس فروش آنلاین در صنعت ساختمان، که در آن فروشندگان معتبر صنعت ساختمان را با  خریداران صنعت ساختمان متصل می‌کند. تولید کنندگان، نمایندگی‌ها و فروشنده های معتبر  محصولات شیر ظرفشویی می‌توانند با استفاه از پلتفرم سیوان لند اقدام به فروش محصولات شیر ظرفشویی کنند.

سوالات متداول

عوامل موثر بر قیمت روشویی چیست؟

قیمت روشویی به مواردی چون جنس، طرح، پیچدگی فرایند تولید، برند تولید کننده و گارانتی معتبر بستگی دارد .

نحوه خرید آنلاین محصولات توالت و حمام در سیوان لند به چه صورت است؟

برای خرید آنلاین محصولات توالت و حمام در سیوان لند، در مرحله اول باید محصول مورد نظر خود را انتخاب و به سبد خریدتان اضافه کنید سپس با پرداخت نهایی، محصولات برای شما در محل پروژه ارسال خواهد شد. در صورت برخورد به هر گونه مشکلی می‌توانید با پشتیبان‌های فروش محصولات توالت و حمام در سیوان لند تماس بگیرید.

  • محصول منتخب برای مقایسه