مقایسه سقف وافل با تیرچه بلوک از لحاظ کارکرد و هزینه

مقایسه سقف وافل با تیرچه بلوک از لحاظ عملکرد و هزینه موضوعی است که در

از طراحی تا اجرا سقف وافل دو طرفه + ویژگی و مزایا

سقف وافل دو طرفه نوعی دال است که به علت نحوه قرارگیری تیرچه‌ها، انتقال بار

سقف وافل چیست ؟ انواع، کاربرد، مزایا و معایب، نحوه اجرا و هر آنچه باید بدانید

سقف وافل یکی از انواع سازه‌های بتنی در سقف‌های مرتفع است که ظاهری شبکه مانند

از طراحی تا اجرا سقف وافل یک طرفه + ویژگی و مزایا

سقف وافل یک طرفه نوعی دال است که توسط تیرها در دو جهت مخالف پشتیبانی

جدول اشتال نبشی بال مساوی و بال نامساوی

جدول اشتال نبشی مجموعه‌ای از اعداد و فرمول‌ها در خصوص اندازه و ضخامت بال، فواصل

محاسبه تعداد یونولیت سقفی در هر متر مربع و حجم بتن سقف تیرچه یونولیت

محاسبه تعداد یونولیت سقفی یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش از شروع اجرای سقف است. با

3 دیدگاه

دانسیته فوم سقفی چیست؟ چرا دانسیته یونولیت سقفی اهمیت دارد؟

دانسیته فوم سقفی مشخص می‌کند که هر متر مکعب از فوم سقفی چه وزنی دارد.

وزن فوم سقفی تیرچه کرومیت، تیرچه بتنی، سفالی و پیش تنیده با توجه به دانسیته

وزن فوم سقفی عاملی است متغیر که به دو عامل دانسیته فوم سقفی و ابعاد

برای سقف بلوک بهتر است یا فوم ؟ مقایسه بلوک و یونولیت

با توجه به اینکه فوم‌های سقفی تقریبا از مصالح نوین صنعت ساختمان به شمار می‌روند،

2 دیدگاه

 قالب جایگزین فوم سقفی چیست؟ چه مزایایی نسبت به یونولیت دارد؟

جایگزین فوم سقفی همان قالب‌های سقفی، مثل وافل‌ها، هستند که از آن‌ها در اجرای سقف