584041

تیرچه پاشنه بتنی- عمده
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر
۱۱۰,۰۰۰ تومان
تیرچه کرومیت- عمده
پس کرایه
پس کرایه
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان