shop icon

تولیدی تیرچه غلامی

Handshake

5 سال و 8 ماه

MapPin

فارس، شیراز


ریپ مخصوص فوم
پس کرایه

پس کرایه

۱۷,۰۰۰ تومان / هر عددی

اسپیسر سیمانی 5 سانتی متری
پس کرایه

پس کرایه

۱,۳۰۰ تومان / هر عددی

تیرچه بتنی 20 غلامی
پس کرایه

پس کرایه

۸۴,۸۰۰ تومان / هر متر