خرید و استعلام قیمت لوله و اتصالات آن

sivanland
|
تاسیساتarrowلوله و اتصالات
تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ سایز 125*160
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۳۸,۷۸۰ تومان / هر عدد

تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ سایز 110*160
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۳۷,۶۱۰ تومان / هر عدد

تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ سایز 110*125
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۲,۱۳۰ تومان / هر عدد

تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ سایز 90*110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۷,۴۵۰ تومان / هر عدد

تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ سایز 63*110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۶,۱۸۰ تومان / هر عدد

تبدیل غیر هم مرکز آتاپایپ  سایز 63*90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۲,۰۵۰ تومان / هر عدد

درپوش ساده نر آتاپایپ سایز 125
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۵,۲۵۰ تومان / هر عدد

درپوش ساده نر آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۳,۳۸۰ تومان / هر عدد

درپوش ساده نر آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۹,۶۶۰ تومان / هر عدد

درپوش ساده نر آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۴,۷۷۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه سه سرکوپل آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۶۶,۶۹۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه سه سرکوپل آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۵۱,۴۳۰ تومان / هر عدد

سه راه خم 87/5 درجه سه سرکوپل آتاپایپ سایز63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۸,۲۰۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 125
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۴,۲۷۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۹,۰۱۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۲,۷۲۰ تومان / هر عدد

کوپلینگ بدون ترمز آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۷,۶۲۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 110
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۲۴,۸۳۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 90
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۱۵,۴۴۰ تومان / هر عدد

موفه آتاپایپ سایز 63
پس کرایه

پس کرایه


استعلامی

استعلامی

۹,۰۳۰ تومان / هر عدد

لوله و اتصالات