سیوان لند/تاسیسات/تاسیسات مکانیکی/لوله و اتصالات آب و فاضلاب

قیمت لوله و اتصالات آب و فاضلاب | خرید لوله و اتصالات آب و فاضلاب

لوله پلی اتیلن 171
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ متر
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر
۷,۰۰۰ تومان
مقایسه
لوله پنج لایه Pert/Al/Pert
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۴,۰۰۰ متر ۱۵,۲۵۵ تومان ۱۰%
قیمت هر متر
۱۶,۹۵۰ تومان
مقایسه
لوله پنج لایه Pex/Al/Pex
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۴,۰۰۰ متر ۱۵,۲۵۵ تومان ۱۰%
قیمت هر متر
۱۶,۹۵۰ تومان
مقایسه
شیر چپقی روپیچ یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۲۴۰,۵۷۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۶۷,۳۰۰ تومان
مقایسه
شیر کلکتوری یکسر کوپلی
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۵۷,۱۵۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۶۳,۵۰۰ تومان
مقایسه
فوم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱,۸۰۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲,۰۰۰ تومان
مقایسه
قیچی برش
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۳۳,۴۵۲ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۴۸,۲۸۰ تومان
مقایسه
بست لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۷۷ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۵۳۰ تومان
مقایسه
فنر داخلی خم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۳۳,۱۲۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۳۶,۸۰۰ تومان
مقایسه
فنر خارجی خم لوله
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۱,۵۴۴ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۴۶,۱۶۰ تومان
مقایسه
جعبه کلکتور
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۱۴,۸۳۷ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۴۶۰,۹۳۰ تومان
مقایسه
بست خاردار مخصوص گرمایش از کف
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۶۲ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۸۰ تومان
مقایسه
بست نگهدارنده کلکتور
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۵,۲۲۸ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۱۶,۹۲۰ تومان
مقایسه
درپوش کلکتور
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۴۹,۴۱۰ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۵۴,۹۰۰ تومان
مقایسه
کلکتور طرح پله ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۱۸۹,۸۵۵ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۱۰,۹۵۰ تومان
مقایسه
کلکتور طرح ساده
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲,۰۰۰ عدد ۲۶۸,۸۱۲ تومان ۱۰%
قیمت هر عدد
۲۹۸,۶۸۰ تومان
مقایسه
مغزی رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲۶,۲۵۰ تومان
مقایسه
تبدیل روپیچ توپیچ رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۲۹,۶۰۰ تومان
مقایسه
مغزی تبدیل روپیچ رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۳۳,۶۳۰ تومان
مقایسه
سه راهه °90 دیواری رزوه ای
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۸۴,۶۸۰ تومان
مقایسه

لوله و اتصالات آب و فاضلاب

لوله و اتصالات آب و فاضلاب یکی از بخش‌های مهم و اساسی در زیرسازی هر ساختمان به شمار می‌رود. اگر با این تاسیسات آشنایی داشته باشید می‌توانید در زمان خرید لوله و اتصالات آب  فاضلاب، محصولی با کیفیت را خریداری و از مشکلات و گرفتگی‌هایی که ممکن است پیش بیاید جلوگیری کنید.

لوله و اتصالات آب و فاضلاب

لوله و اتصالات آب و فاضلاب از جمله تاسیساتی هستند که در لوله کشی ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تاسیسات باید با بهترین کیفیت انتخاب شوند تا موجب اختلال در سیستم آبرسانی نشوند. لوله و اتصالات آب فاضلاب در انواع مختلفی تولید می‌شوند که در ادامه به برسی آن‌ها می‌پردازیم. 

شما می‌توانید جهت اطلاع از آخرین قیمت لوله و اتصالات آب و فاضلاب به سیوان لند مراجعه کنید

انواع لوله و اتصالات آب و فاضلاب

سیفون‌ها

شاید با این نوع از تاسیسات آشنایی داشته باشید که نقش بسیار کلیدی در سیستم لوله کشی فاضلاب دارند. سیفون پرکاربردی که در لوله کشی فاضلاب کاربرد دارد از نوع P و S می‌باشد.

زانویی و انواع آن

از این نوع تاسیسات جهت تغییر مسیر لوله‌ها استفاده می‌شود که بر اساس کاربرد به سه دسته تقسیم می‌شوند:

زانویی 90 درجه ( قائم، چپقی )

تغییر مسیر لوله‌ها به اندازه‌ی 90 درجه

زانویی 45 درجه

تغییر مسیر لوله‌ها به اندازه‌ی 45 درجه

زانویی تبدیل

تغییر مسیر لوله‌ها با قطرهای مختلف

 

سه راهی

انواع مختلفی از سه راهی‌ها برای انشعاب گیری استفاده می‌شوند. علاوه بر آن به عنوان تبدیل نیز می‌توان از آن استفاده کرد. سه راهی‌ها، لوله‌های بزرگتر را به کوچکتر یا لوله‌های فاضلاب کوچکتر را به بزرگتر متصل می‌کنند و همانند زانویی‌ها دارای زوایای مختلفی هستند.

بوشن‌های لوله فاضلاب

بوشن تکه لوله‌ای است که دارای دو مادگی در دو سر خود می‌باشد و لوله‌های فاضلاب بدون حرارت دیدن می‌توانند به دو طرف آن متصل شوند. از این اتصالات جهت ترمیم لوله فاظلاب نیز استفاده می‌کنند.

نکات قابل توجه در زمان خرید لوله و اتصالات آب و فاضلاب

·       توجه به جنس لوله و اتصالات

·       خرید لوله و اتصالات آب و فاظلاب استاندارد

·       توجه به برند تولید کننده و اعتبار محصول

·       توجه به نیاز و کاربرد و مشخصات لوله و اتصالات آب و فاضلاب

·       قیمت نهایی لوله و اتصالات فاضلاب

  • محصول منتخب برای مقایسه