تخفیف ویژه
بنر تبلیغات-0
بنر تبلیغات-1
بنر تبلیغاتی

محصولات جدید

ماسه شکسته 06 دوکوهک
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر تن
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تیرچه بتنی 20 توسعه
موجودیموجودی : ۶۱۲ متر
تحویل کار
تحویل کار
فروش آنی
استعلامی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر متر
۴۳,۰۰۰ تومان
بلوک سبک معدنی 10
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۷,۰۰۰ تومان
بلوک سبک معدنی 12
موجودیموجودی : ۱۰,۰۰۰ عدد
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۹,۷۰۰ تومان
دسته بندی ها
دسته بندی ها
دسته بندی ها

فروش ویژه

سیوان لند

آجر سفال 15 کوره خراسانی اصفهان  _ عمده
موجودیموجودی : ۲۰,۰۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
ناموجود
پانل MPS تیرچه بتنی
موجودیموجودی : ۱۵,۵۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱۴,۱۵۰ تومان
ست 4 تکه شیرآلات لیون شودر
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر ست
۷,۵۵۸,۰۰۰ تومان
آجر سفال 15 کوره آزاده _ عمده....
موجودیموجودی : ۶۴,۷۵۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
ناموجود

تخفیف ویژه

شیر روشویی طرح جنوا _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۰۴۰,۰۰۰
۱,۸۷۶,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۸:۲۹
دقیقهساعتروز

محصولات دارای تخفیف

شیر حمام طرح ونتو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۳۴۰,۰۰۰
۱,۲۳۲,۸۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۸:۰:۲
دقیقهساعتروز
شیر حمام طرح ویولن _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۲,۷۷۰,۰۰۰
۲,۵۴۸,۴۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۸:۰:۷
دقیقهساعتروز
شیر ظرفشویی طرح ریمو _ KIG
موجودیموجودی : ۱۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۸%
قیمت هر عدد
۱,۶۵۰,۰۰۰
۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۲۹
دقیقهساعتروز
دانلود اپلیکیشن

محصولات پرفروش

ابر روان کننده SP400 بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
موجودیموجودی : ۶۱۶ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲۲۰ کیلوگرم ۶۷,۱۳۰ تومان ۲%
قیمت هر کیلوگرم
۶۸,۵۰۰ تومان
آجر سفال 10 یزد
موجودیموجودی : ۱,۳۰۰ عدد
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر عدد
۱,۳۵۰ تومان
سیمان پاکتی آباده
موجودیموجودی : ۳۰۰ پاکت
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر پاکت
۴۷,۰۰۰ تومان
بتن
موجودیموجودی : ۸,۰۰۰ مترمکعب
تحویل کار
تحویل کار
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

قیمت هر مترمکعب
۷۰۰,۰۰۰ تومان

فروشگاه های برتر