سیوان

سیوان

ابر روان کننده SP400 بر پایه پلی کربوکسیلات اتر
موجودیموجودی : ۶۱۶ کیلوگرم
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

از ۱ تا ۲۲۰ کیلوگرم ۶۷,۱۳۰ تومان ۲%
قیمت هر کیلوگرم
۶۸,۵۰۰ تومان