سنگبری کوه سرخ

سنگبری کوه سرخ

سنگ تراورتن عسلی معدن دلاوری
موجودیموجودی : ۲,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بدون بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر مترمربع
۳۸۵,۰۰۰
۳۶۵,۷۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۲۳
دقیقهساعتروز
سنگ تراورتن سفید معدن سرلک
موجودیموجودی : ۲,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۵%
قیمت هر مترمربع
۴۰۰,۰۰۰
۳۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۳۸
دقیقهساعتروز
سنگ تراورتن شکلاتی معدن رضایی
موجودیموجودی : ۱,۰۰۰ مترمربع
پس کرایه
پس کرایه
فروش استعلامی
آنی
خرده/عمده
عمده/خرده
بازاریابی
بازاریابی

۷%
قیمت هر مترمربع
۲۸۵,۰۰۰
۲۶۵,۰۵۰ تومان
تخفیف زمانی۱۷:۱۴:۱۰
دقیقهساعتروز